Dopravní psychologie
Pedagogická psychologie
Personální psychologie
Workshopy a školení
Forenzní psychologie
Konzultační činnost na projektech

Nabídka služeb - workshopy a školení

Kurzy a semináře jsme schopni realizovat po celém území ČR i pro menší skupiny účastníků. Máme zpracovány a praxí zdokonaleny standardní kurzy. Pro řešení specifických problémů jsme schopni podle Vašich požadavků připravit specializované kurzy přizpůsobené podmínkám Vaší firmy.

Tvorba specializovaného kurzu je mnohdy na základě objednávky zadavatele a po odsouhlasení osnovy tohoto kurzu realizována skloubením jednotlivých témat z nabídky standardních kursů

Standardní školení

V nabídce, jenž koresponduje s nejnovějšími trendy v oblasti firemního vzdělávání, se snažíme pružně reagovat na Vaši poptávku. Naším cílem je profesionalita, vysoká kvalita našich služeb a snaha, co nejvíce vyjít vstříc Vám, našim klientům.

Kurzy jsou určeny pro:
 • vyšší, střední a nižší management
 • mistry a koordinátory týmů
 • vedoucí výroby, THP
 • provozní zaměstnance
 • obchodní zástupce
 • sekretářky, asistentky
 • vedoucí odborů
 • referenty státní správy
Výhody kurzů:
 • okamžitě použitelné (připravené)
 • obohaceny o zkušenosti z praxe

Ověřená účinnost praktických cvičení!

 

Nabízíme standardní školení ve dvou hlavních oblastech:

I. Komunikační a prezentační dovednosti:
 • Mezilidská komunikace a vystupování

  verbální komunikace a techniky jejího zvládání, neverbální komunikace – řeč těla, naslouchání, zpětná vazba, instrukce.

 • Prezentace a veřejný projev

  nácvik veřejného vystoupení a prezentace před skupinou, zásady prezentace.

 • Asertivita – metoda vyvážené komunikace

  nácvik asertivního jednání, schopnost zdravého sebeprosazení.

 • Komunikace ve společenském styku

  základy společenského chování v pracovním i osobním styku.

 • Řešení konfliktů

  vznik konfliktních situací, možnosti řešení, jak jednat s konfliktními lidmi.


II. Manažerské dovednosti:
 • Osobnost manažera a jeho role ve firmě

  osobnostní předpoklady a schopnosti pro roli manažera a jeho fungování ve firmě – sebepoznání.

 • Time management

  plánování vlastní práce, sebeřízení, sebekontrola, odstranění zbytečných činností.

 • Vedení lidí a řízení pracovních týmů

  styly vedení lidí, manažerská mřížka, delegování úkolů, motivace pracovníků, vedení pracovní porady.

 • Hodnocení zaměstnanců

  provádění pravidelných hodnocení zaměstnanců, příprava a vedení hodnotících rozhovorů, význam hodnocení.

 • Týmové porady

  jak vést týmové porady. Zvyšování efektivity rozhodování v týmu.

 • Stres v životě manažera

  příčiny stresu, nemoci způsobené nadměrným působením stresu, pracovní vyčerpání, relaxace a obnova sil.

 

Specializované kurzy

V případě specifických požadavků klienta vytvoříme kurz, workshop nebo zaškolení zaměstnanců a jejich seznámení s novými technikami a postupy pro efektivní řešení daného organizačního problému.

Tvorba specializovaného kurzu je mnohdy na základě objednávky zadavatele a po odsouhlasení osnovy tohoto kurzu realizována skloubením jednotlivých témat z nabídky standardních kurzů. Jde o kombinaci témat sekce "komunikační a prezentační dovednosti" a sekce "manažerské dovednosti".

Výhody kurzů:
 • tvoří se podle požadavků klienta
 • je přizpůsoben podmínkám organizace
 • motivuje k realizaci

 

(c) 2005 - 2013 LADOP