Aktuality

Aktuality

1.3.2020

Změna adresy a kontaktů

Od 1.3.2020 je provoz na adrese Velká Hradební ukončen. Dopravně psychologická vyšetření lze nyní objednat v rámci služeb EUC Kliniky.
Telefon: 607 001 785
E-mail: doppsych.ustinadlabem@eucklinika.cz

22.10.2018

Změny v ceníku služeb

S platností od 1.11.2018 činí cena dopravně-psychologického vyšetření 1200,- až 2000,- Kč dle náročnosti konkrétního vyšetření.

1.7.2016

Resocializační programy

Nově naše pracoviště poskytuje i resocializační programy pro řidiče dle §48/4 Trestního zákona.

1.3.2016

Novela 48/2016 zákona 361/2000 Sb.

Dne 20. února 2016 vstoupila v platnost novela silničního zákona, která se týká též i praxe dopravních psychologů. Především vyšetření řidičů žádajících o vrácení řidičského oprávnění po "vybodování" či zákazu, kteří nově musí nejdříve absolvovat vyšetření zdravotní způsobilosti u svého registrujícího lékaře. S potvrzením o něm, ne starším jednoho měsíce, se pak musí dostavit k vyšetření u akreditovaného dopravního psychologa. Ten pak na základě výsledků vydá závěrečný posudek, který musí nejpozději do pěti dnů odevzdat obecnímu úřadu, kde je řidič registrován. Nemůže tak již docházet k případům, kdy řidič posudek, který mu nevyhovoval jedoduše neodevzdal a pokusil se získat jiný, příznivější u benevolentnějšího psychologa. Proti závěru se může řidič do deseti dnů odvolat k Ministerstvu dopravy. Novela tak klade důraz na vyšší zodpovědnost dopravních psychologů.

26.11.2015

Od 7.12.2015 nás najdete na nové adrese - Velká Hradební 1510/22, Ústí nad Labem. Jedná se o budovu vedle Pivovarské šenkovny. V přízemí se nacházejí obchody s tabákem a počítači. Rozsah našich služeb se nadále nemění, těšíme se na Vás v našich nových prostorách.

28.07.2015

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ DOPRAVNĚ PSYCHICKÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELŮ O VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Autor PhDr. Karel Havlík, ve spolupráci s PhDr. Jiřím Seidlicem

Systémově pojatá a v praxi verifikovaná metodika VB - 11 vytvořená pro individuální psychodiagnostiku žadatelů o vrácení řidičského oprávnění a problémových řidičů, analyzuje strukturu dopravního charakteru, odhaluje osobnostní zdroje selhávání řidičů i možnou recidivu, predikuje dopravní chování a umožňuje cílené poradenství.

Metodika aplikovaná experimentálně od poloviny roku 2011 do poloviny roku 2015 u stovek problémových řidičů, obsahuje specifické testové baterie pro kategorie řidičů potrestaných (vybodovaných) za nepřizpůsobivé řízení – N, pro kategorii řidičů A – řízení pod vlivem alkoholu a kategorii řidičů D – řízení pod vlivem drog.

Universální testová baterie, která je základem pro specifické testové baterie N+A+D, představuje efektivní spojení 13 projektivních a psychometrických testů včetně přístrojové techniky tak, že preferuje analýzu osobnostních rysových charakteristik problémového řidiče pro predikci jeho dopravního chování.

Informace o vytvoření metodiky VB-11 mohly být zveřejněny až po důkladném ověření její účinnosti v praxi zpětnou vazbou uskutečněnou v roce 2015. Zpětná vazba prozradila míru shody dopravně psychologických závěrů s dopravním chováním řidičů po ukončeném vyšetření a vrácení řidičského oprávnění.

Koeficient shody mezi diagnostickými závěry a následnou řidičskou praxí vyšetřených řidičů dosáhl hodnoty 0,82.

Prediktivní validita uplatněných psychodiagnostických technik – projektivních, psychometrických a přístrojových - se pohybuje v rozmezí 0,78 – 0,85.

Metodiku vypracovali na základě výzkumů a dlouholetých praktických zkušeností v dopravní psychologii v Centru psychologie práce a v Dopravně psychologickém středisku ČSAD autobusy a.s. Plzeň, v součinnosti s Dopravně psychologickou laboratoři v Ústí nad Labem.

V červenci 2015 vydaná metodika VB-11 o 34 stranách A4 s popisem vybraných technik, doplněná kauzami a příklady zpráv pro lékaře i odbor dopravy, je určena pro akreditované dopravní psychology.

O zaslání metodiky VB-11 mohou akreditovaní dopravní psychologové žádat na:
KnihaDP@ seznam.cz a Jiri.Seidlic@mag-ul.cz

11.02.2014

Nabízíme pracovní pozici psychologa/psycholožky s dopravní specializací, ideálně s akreditací MDČR.

11.11.2013

Na stránkách ústeckého deníku byl dnes uveřejněn rozhovor s PhDr. Jiřím Seidlicem na téma povinnosti absolvovat dopravně-psychologické vyšetření pro řidiče vybodované nebo se zákazem řízení motorových vozidel při žádosti o vrácení řidičského oprávnění. Celý článek naleznete zde.

05.06.2013

Naše psychologická laboratoř ve spolupráci s Magistrátem města Ústí nad Labem a Městskou policií nabízí krizovou intervenci a psychologickou pomoc pro postižené povodněmi. V případě zájmu se obracejte na uvedené kontakty: 605 937 446, 724 558 287.

15.03.2013

Asociace dopravnÍch psychologů pořádala dne 15. března 2013 seminář Dopravní psychologie a bezpečnost silniční dopravy na Ministerstvu dopravy ČR, na kterém vystoupili mj. i psychologové našeho týmu PhDr. Jiří Seidlic a Mgr. Zdeněk Mitáček s prezentací na téma Osobnost vybodovaného řidiče.

25.05.2012

V pátek 25. května 2012 jste mohli v rámci pořadu Černé ovce na silnicích vidět v reportáži nazvané "Dopravní psycholog" kromě rozhovoru se známým dopravním psychologem PhDr. Karlem Havlíkem, autorem mnoha odborných publikací, také naše pracoviště v akci. Celou reportáž můžete shlédnout zde.

24.04.2012

V ústeckém deníku vyšel dne 24. dubna 2012 článek, který se zabývá problematikou dobrého zraku u řidičů. K tématu se zde vyjadřuje i PhDr. Jiří Seidlic, který zdůrazňuje důležitost včasné kontroly zraku, včetně periferního vnímání. Jeho slovy je dobrý zrak za volantem otázkou přežití. Přístroj ke změření kvality zraku by tak měl být na každém dobře vybaveném pracovišti dopravní psychologie. Celý článek si můžete přečíst zde.

05.04.2012

Dnešního dne k nám dorazilo oznámení, kde Ministerstvo dopravy, odbor provozu silničních vozidel, jako věcně příslušný orgán podle ustanovení §124 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o udělení Akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření podle § 87a odst. 4 zákona o silničním provozu našemu pracovišti. I nadále tedy poskytujeme jistotu, že vyšetření u nás splňuje veškeré zákonné požadavky. Seznam již udělených akreditací naleznete zde.

21.02.2012

V pondělí 20. února 2012 byl v ústeckém deníku uveřejněn další rozhovor s PhDr. Jiřím Seidlicem, dopravním psychologem, který má v tomto oboru dlouholetou praxi. Tentokrát na aktuální téma denního svícení (článek najdete zde).

01.08.2011

K 1.8.2011 vchází v platnost Předpis č. 133/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Změny se dotýkají také §87a o provádění dopravně-psychologického vyšetření, kdy vyšetření bude moci provádět pouze psycholog, kterému ministerstvo udělí akreditaci, dle pravidel stanovených zákonem. K dalším změnám patří zrušení povinnosti absolvovat EEG a neurologického vyšetření. Nově nyní také musí podstoupit toto vyšetření i řidiči žádající o vrácení ŘO podle § 123d.

08.01.2011

V sobotu 8. ledna 2011 byl v regionálních denících (např.: Ústecký či Děčínský deník) uveřejněn článek na aktuální téma agresivity řidičů pod názvem Je na agresivitu lék?. Uvnitř článku najdete rozhovor s PhDr. Jiřím Seidlicem, dopravním psychologem s dlouholetou praxí.

01.9.2010

Od prvního září letošního roku rozšířil řady našeho týmu Mgr. Zdeněk Mitáček, odborný psycholog s víceletou praxí.

15.12.2009

Zakoupili jsme nový software pro náš moderní psychodiagnostický přístroj od rakouské firmy Dr. Schuhfrieda. Nyní tak můžeme nabídnout ještě vyšší kvalitu vyšetření.

14.7.2008

V pondělí 14.7.2008 jste si mohli v části "názory čtenářů" v novinách Právo přečíst také názory člena našeho týmu PhDr. J. Seidlice v článku Šílení řidiči a usměvavý funebrák. Ve svých úvahách se vyjadřuje k aktuálním problémům v dopravě.

23.5.2008

V pátek 23.5.2008 jste si mohli v části Lidových novin věnovaném ohlédnutí za bodovým systémem přečíst také rozhovor s členem našeho týmu PhDr. J. Seidlicem v článku Mladí řidiči neuznávají pravidla. V rozhovoru se vyjadřuje ke skutečnosti, že nejvíce řidičů, kteří už mají 12 bodů, jsou lidé do 24 let a často ani nejsou držiteli řidičského průkazu. V převážné míře se jedná o muže.

30.3.2008

V neděli 30.3.2008 jste mohli vidět prostory naší laboratoře včetně krátkého rozvovoru s členem našeho týmu PhDr. J. Seidlicem v hlavních zprávách na TV NOVA v příspěvku Řada psychologů dává testy řidičům kamionů za hubičku. Příspěvek se zabývá neetickým chováním některých psychologů, kteří provádějí vyšetření ve velmi krátkém čase a nerespektují státem doporučovanou metodiku. Naše laboratoř zde byla uvedena jako vzorové pracoviště, na kterém probíhá vyšetření dle doporu��ovaných norem.

 

8.1.2008

V lednovém časopise Psychologie dnes vyšel článek Řidičák na zkoušku, k jehož spoluautorům patří i člen našeho týmu PhDr. Jiří Seidlic.

 

3.9.2007

Pro ještě vyšší kvalitu práce s řidiči jsme zakoupili nejmodernější diagnostický přístroj od rakouské firmy s dlouholetou tradicí Dr. Schuhfrieda. Jde o zařízení, které přesně určí rozsah zorného pole řidiče. První zkušenosti jsou velmi příznivé a potvrzují dobré kvality českých řidičů.

 

22.8.2007

Po dlouhých jednáních mezi jednotlivými stranami byla schválena malá novela zákona o pozemních komunikacích jako zákon 215/2007. Povinné dopravně psychologick�� vyšetření zůstalo v zákoně zachováno.

 

(c) 2005 - 2013 LADOP