Dopravní psychologie
Pedagogická psychologie
Personální psychologie
Workshopy a školení
Forenzní psychologie
Konzultační činnost na projektech

Nabídka služeb - personální psychologie

Tajemství spokojeného a výkonného pracovního týmu ve třech krocích:

Individuální diagnostika

Každý hráč je klíčový

Psychodiagnostické metody jsou výkonným manažerským nástrojem a pomáhají poznat silné a slabé stránky stávajících nebo budoucích zaměstnanců. Toto poznání využijete například pro najímání a umísťování zaměstnanců, osobní rozvoj nebo pro správný koučing a motivování Vašich zaměstnanců.

Ve spolupráci s klientem nejprve definujeme, které schopnosti, dovednosti a osobnostní faktory jsou při výkonu zaměstnání klíčové. Na základě takto definovaného profilu sestavíme baterii testů, jejichž pomocí zjistíme, jak jsou daní jedinci jednotlivými předpoklady vybaveni.

Pro zhodnocení různých dispozic a předpokladů využíváme standardní psychologické metody, dotazníky a výkonové testy.

 

Diagnostika pracovních týmů

Jen sehraný tým může vyhrát

Často ale sebevětší množství informací o jednotlivci nedokáže spolehlivě odpovědět na otázku, jak tento člověk zapadne do týmu, jestli v něm bude spokojený a stane se jeho stabilní a výkonnou součástí.

Diagnostika pracovních týmů Vám pomůže zvýšit efektivitu skupiny, zlepšit její soudružnost a vybrat vhodné silné vůdce. Umožní Vám také nasimulovat chování skupiny poté, co do ní umístíte dalšího zaměstnance.

K diagnostice pracovních týmů používáme klasické sociometrické metody.

 

Teambuilding

Plné rozvinutí potenciálu týmu

Na základě zjištění konkrétních informací z diagnostiky o Vašich pracovnících a pracovních týmech a s přehlédnutím k případným dalším specifickým požadavkům klienta vytvoříme program, který bude zaměřený na podporu pozitivních a zmírnění negativních skupinových procesů.

Konkrétní teambuilding program může být zaměřen na:
  • prohloubení sebepoznání i poznání členů týmu
  • navázání přirozených meziosobních vztahů
  • efektivnější rozdělení týmových rolí
  • zlepšení týmové komunikace a týmové spolupráce
  • posílení týmové identity
  • prohloubení vzájemné důvěry členů týmu

 

(c) 2005 - 2013 LADOP