Dopravní psychologie
Pedagogická psychologie
Personální psychologie
Workshopy a školení
Forenzní psychologie
Konzultační činnost na projektech

Nabídka služeb - pedagogická psychologie

Profi orientace

Nabízíme rodičům poradenství ve volbě povolání a dalšího vzdělávání jejich dítěte. Nabídka je určena pro žáky 9. tříd, kteří se rozhodují kam dál po ukončení ZŠ.

Naše poradenství se skládá ze tří základních částí

 1. otazníky zájmů a hodnotové orientace
  • mapují aktuální zájmy dítěte ve vztahu k budoucímu povolání
  • pomáhají utřídit vedle sebe informace klíčové pro určení hlavních oborů (technický typ, umělecký typ, atd.)
  • naznačují bližší specifikaci budoucího pracovního zařazení (zájem o práci v týmu, v dílně, zájem o vedení pracovníků, atd.)
 2. profil intelektových schopností
  • pomáhají odhadnout náročnost budoucí školy (SOU/SŠ)
  • určení silných a slabých stránek intelektu (jazykový cit, logické uvažování, paměť, osobní tempo,..)
 3. osobnostní profil
  • práce s aktuálním osobnostním profilem vzhledem k zamýšlené škole
  • např. dívka má neurčitý zájem o práci strážnice, v hodnotové orientaci se potvrzuje zájem o práci s lidmi, ve zhodnocení intelektu vychází schopnosti dostatečné, ale v osobnostním profilu (a v rozhovoru) se ukáže, že dívka je submisivní a spíše úzkostná – volba školy je kompenzačním mechanizmem a zaměří se spíše na jiné obory (kosmetička, kadeřnice).
Klíčové je citlivé vyhodnocení všech komponent dohromady.

(c) 2005 - 2013 LADOP